Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu najlepsze w maturalnym rankingu

Maturę 2013 w naszym liceum zdali wszyscy uczniowie, prawie każdy wybrał przedmioty dodatkowe.  Z każdej dziedziny rezultaty były imponujące, jeszcze lepsze niż w ubiegłych latach, co jest dla nas ogromnym sukcesem. Wszystkie wyniki są powyżej średniej krajowej, szkole dało to 8 miejsce w województwie łódzkim. 

Język polski licealiści zdali na 74,2 % na poziomie podstawowym, natomiast z rozszerzonej części uzyskali 71,4 % – dzięki tym wynikom byli pierwsi w powiecie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Karol Gromek, który uzyskał 100 % z części podstawowej i rozszerzonej. Matematyka również wypadła znakomicie, co potwierdzają liczby: 85,6 % z poziomu podstawowego, natomiast z  rozszerzonego 70,1 % –  w rezultacie dało to nam kolejne 1 miejsce w powiecie. Szczególnie gratulujemy licealistom (teraz już studentom elitarnych uczelni ), którzy matematykę zdali na 100 % – Maciejowi Jarosińskiemu (poziom rozszerzony), Piotrowi Boryczce, Joannie Jasińskiej, Kindze Kalińskiej, Aleksandrze Wiernickiej oraz Hannie Wojdzie (poziom podstawowy). 

Możemy być dumni również z wyników z języka angielskiego (średnia szkoły to 85, 3%). Aż 9 (Piotr Boryczka, Michał Bursa, Maciej Jarosiński, Aleksandra Lendzion, Mariusz Dylik, Oliwia Haczykowska, Maciej Jagoda, Maciej Strożek oraz Marta Wolska) uczniów otrzymało 100 % z tego przedmiotu. Z części rozszerzonej maturzyści uzyskali 79, 3% – należy wspomnieć o Piotrze Boryczce, który okazał się znakomitym znawcą języka angielskiego, ponieważ uzyskał 100 %. 

Biologię  na poziomie rozszerzonym zdawało 18 osób, ich średnia to 53,8 %, wynik z fizyki i astronomii (7 osób) to 50,96 %, natomiast z wiedzy o społeczeństwie (16 osób) 46,9 %. Z tych przedmiotów także byliśmy najlepsi w powiecie.  Natomiast drugie miejsce w powiecie szkoła zajęła z takich przedmiotów, jak: geografia (17 osób) 48,1 % oraz chemia (16 osób) 57,1 %.  

Pan Przemysław Jabłoński, dyrektor Pijarskiego LO Królowej Pokoju, podkreśla, że te wyniki są owocem systematycznej pracy nauczycieli, którzy solidnie cały rok przygotowują uczniów do matury, co daje również obraz w wynikach olimpiad. Charyzmat pijarski – modlitwa, wiara, pobożność i nauka, jak widać dają  pozytywny efekt. Oby tak dalej. Teraz trzymamy kciuki za maturzystów 2014 i życzymy im owocnej nauki.