Pijarskie LO wysoko w rankingu Perspektyw

W tegorocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce organizowanym przez miesięcznik Perspektywy obejmującym ponad 2.200 liceów, nasze Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu zdobyło 172 miejsce. Jest to awans o ponad 100 miejsc w stosunku do ubiegłego roku. 
W rankingu brane są pod uwagę wyniki matur obowiązkowych, dodatkowych i wyniki olimpiad.
W rankingu szkół olimpijskich nasze pijarskie liceum zdobyło 95 miejsce w Polsce

Gratulujemy bardzo dobrego wyniku naszym nauczycielom, absolwentom i ich rodzicom.