Pijarskie LO zaprezentowało się na Targach Edukacyjnych w Skierniewicach

Czworo licealistów i dwoje nauczycieli reprezentowało Pijarskie LO na Targach Edukacyjnych w Skierniewicach, które odbyły się w dniu 19 marca 2013 r.

Nasi uczniowie: Sabina Łukawska, Natalia Górecka, Krzysztof Łabendowicz i Rafał Uczciwek promowali Pijarskie LO wśród potencjalnych kandydatów ze skierniewickich gimnazjów i okolic. Opowiadali im o naszym liceum, o planowanych nachyleniach w przyszłym roku szkolnym i warunkach naboru, poziomie kształcenia, warunkach do nauki w szkole, osiągnięciach w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, wynikach egzaminów maturalnych w poprzednim roku szkolnym, współpracy naszego liceum z uczelniami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi, wycieczkach turystycznych i fakultatywnych, formacji duchowej dla uczniów, o codziennym życiu w szkole (przedsięwzięciach wewnątrzszkolnych, relacjach interpersonalnych, atmosferze szkolnej itp.)

Elementami naszego stoiska były: informacje, fakty, statystyki, zdjęcia, ulotki, prezentacja multimedialna oraz ciekawe doświadczenia fizyko-chemiczne.

Tadeusz Rutkowski