Pijarskie zawody we wspinaniu się po linie

W ostatnim tygodniu stycznia, w ramach długich przerw spędzanych na sportowo, nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali wewnątrzszkolne współzawodnictwo we wspinaniu się po 7-metrowej linie.

Ideą tej sportowej imprezy było atrakcyjne zagospodarowanie trzech długich przerw polegające na zorganizowaniu współzawodnictwa sportowego chętnym uczniom i stworzenie pozostałym widowiska polegającego na zaprezentowaniu rzadko oglądanego rodzaju sprawności fizycznej i umiejętności.

Zawody polegały na jednorazowym wspięciu się po linie z pomiarem czasu. Zwyciężał ten, kto wspiął się najszybciej. Uczestniczyć w nich mogli uczniowie gimnazjum i liceum.

 W tegorocznej edycji, oprócz chłopców, wystartowały również dziewczęta. Do rywalizacji na linie przystąpiło łącznie 21 uczniów, w tym 6 dziewcząt.

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Aleksandra Głowacka przed Julią Kałęcką i Kamilą Stodolską.

W kategorii chłopców gimnazjum zwyciężył Kacper Opalski przed Konradem Panuszewskim i Janem Kozą.

W kategorii chłopców liceum zwyciężył Kamil Ciechomski przed Krzysztofem Łabendowiczem i Pawłem Piorunem.

Uczniowie, którzy zajęli miejsca na podium, otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na szczególny podziw i uznanie za umiejętności, hart ducha i odwagę zasługują dziewczęta, gdyż wspięcie się po 7-metrowej linie jest dla nich bardzo trudną konkurencją. Umiejętność tę wyćwiczyły na zajęciach wychowania fizycznego i aż 6 dziewcząt odważyło się zaprezentować swoją sprawność fizyczną na linie przed pozostałymi uczniami pijarskich szkół.

Tadeusz Rutkowski