Pijarzy pamiętają o zmarłych bohaterach

        Czas płynie, zmieniają się pory roku, i znów mamy listopad – miesiąc refleksji
i wspomnień  tych, którzy odeszli na zawsze.

        Uczniowie naszych szkół pamiętają jak co roku nie tylko o swoich bliskich zmarłych, ale także o bohaterach, którzy walczyli i ginęli za naszą Ojczyznę.

W miniony poniedziałek i wtorek przedstawiciele Samorządów Uczniowskich naszych szkół wraz z opiekunami odwiedzili groby poległych żołnierzy spoczywających na łowickich cmentarzach, by na znak pamięci o nich zawiesić biało-czerwone szarfy. Oddali również hołd bohaterom przy łowickich pomnikach.

Emilia Wolska