PiON – Pijarscy Odkrywcy Nauki

Koło naukowe PiON z Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu uczestniczy w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy” organizowanym przez  Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Patronem honorowym konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych, 
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
  • popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
  • popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej, 
  • kształtowanie postaw patriotycznych, 
  • promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Rozpoczęliśmy II etap dotyczący ekologii i zmian klimatu. Aktualnie przygotowujemy projekt o oszczędzaniu wody.

W ramach I etapu, który dotyczył rodzajów i źródeł energii oraz energii odnawialnej, zaprezentowaliśmy model wiatraka wykonany w ramach zajęć naszego koła.