PROJEKT PRZYRODNICZY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

Programy
Programy
PROJEKT PRZYRODNICZY „Z EKOLOGIĄ NA TY”
/

09_dzien

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła dzięki pani Kamili Stępień wzięła udział projekcie pt. „Z ekologią na ty”. Ubiegaliśmy się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Rodzic jednego z uczniów naszej szkoły, pani Stępień i  nauczyciele nauczania zintegrowanego stworzyli ramowy plan projektu. W grudniu 2012 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 33 840 zł. Cześć kwoty dofinansowania poświęcona została na organizację konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół łowickich, konkursu plastycznego oraz na nagrody dla uczniów. 11 500 zł zostało przeznaczone na liczne pomoce naukowe, m.in. mikroskopy, lupy, szkła powiększające, filmy i gry edukacyjne itp.

Uczniowie podczas trwania cyklu działań poświęconych edukacji ekologicznej w Pijarskiej Szkole Podstawowej zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń środowiska, ich wpływu na zdrowie człowieka, a także zasadami wykorzystania wtórnego surowców, np. makulatury, zakrętek od butelek, segregacji śmieci i zasadności tego działania.

Uczniowie odbyli też 9 wycieczek o tematyce ekologiczno- przyrodniczej. W czasie ich trwania zapoznani zostali z budową warstwową lasu, wpływem działalności człowieka na środowisko i jego funkcjonowanie, zasadnością recyklingu, zbiórki makulatury i segregacji śmieci.

Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym „Eko-krajobrazy”, na który przygotowali prace plastyczne wykonane częściowo z materiałów wtórnych. Zorganizowany został też konkurs ekologiczno – przyrodniczy dla uczniów powiatu łowickiego oraz Skierniewic, który cieszył się dużą popularnością. W etapie międzyszkolnym wzięło w  nim udział 33 uczniów z 11 szkół. Przyznano jedną nagrodę główną. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były: mgr Anna Kosiorek i mgr Kamila Syska- absolwentki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Łodzi, aktualnie doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.