Erasmus +

Nauczyciele języka angielskiego Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu przygotowują projekt, który w marcu 2020r. zostanie przedstawiony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jako nasza propozycja de realizacji w ramach akcji K201.

Akcja ta wspiera działania na rzecz wspólnych inicjatyw między szkołami partnerskimi promujących współpracę
i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Tym razem chcemy współpracować ze szkołami z: Rumunii, Turcji, Włoch.

Organizujemy ciekawe spotkania, warsztaty, debaty i wiele innych aktywności, których myśl przewodnia skupia się wokół odnawiania wartości europejskich na rzecz włączenia społecznego i obywatelstwa demokratycznego.

Agnieszka Bochniak
Emilia Wolska