Podręczniki do religii w Pijarskiej SP

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wydawnictwo JEDNOŚĆ w Kielcach

– do klasy 1 SP:
Poznaję Boży świat
red. K. Mielnicki, E. Kondrak

– do klasy 2 SP:
Odkrywam królestwo Boże, (dostępny od 2021.07.15)
red. K. Mielnicki, E. Kondrak

– do klasy 3 SP:
Jezus jest z nami
red. J. Czerkawski, E. Kondrak (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

– do klasy 4 SP:
Miejsca pełne BOGActw
red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

– do klasy 5 SP:
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy
red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

– do klasy 6 SP:
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, (dostępny od 2021.07.15)
red. K. Mielnicki, E. Kondrak (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

– do klasy 7 SP:
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
red. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

– do klasy 8 SP:
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska