Podręczniki w roku szkolnym 2015/2016

Lista podręczników obowiązujących w przyszłym roku szkolnym będzie dostępna w Librusie w zakładce: „Podręczniki”. 

Informujemy również, że uczniowie klasy IV oraz I gimnazjum otrzymają podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji rządowej. Należy kupić we własnym zakresie jedynie podręcznik i ćwiczenie do religii.