Podsumowanie I semestru

Podczas ogólnego zebrania z rodzicami podsumowującego pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016  na sali gimnastycznej została przedstawiona prezentacja multimedialna, w której poruszone zostały następujące kwestie:

– średnie ocen i frekwencja poszczególnych oddziałów w każdej ze szkół

– dane liczbowe z pracy psychologa szkolnego ( ponad 100 porad dla rodziców i uczniów)

– czytelnictwa (największymi molami książkowymi okazali się uczniowie szkoły podstawowej, łącznie przeczytali 1423 pozycji książkowych)

– nasze Pijarskie Liceum zajęło 72 miejsce w Polsce i uzyskało tytuł Złotej Szkoły według rankingu Perspektywy, 68 miejsce w wynikach matur

– zakup sprzętu multimedialnego za łączną kwotę 60 tys. złotych  ( komputery, projektory, 80’’ dotykowy monitor interaktywny z wbudowanym monitorem, radiomagnetofony) oraz pomocy dydaktycznych do szkoły ( wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej, sprzęt sportowy oraz książki do szkolnej biblioteki )

– pomoc finansowa dla uczniów naszych szkół oraz stypendia

– Kalendarium wydarzeń i uroczystości szkolnych 2015/2016

– wycieczek krajowych oraz zagranicznych organizowanych przesz wszystkie ze szkół

– informacje odnośnie konkursów organizowanych przez Pijarskie Szkoły

– formacji duchowej

– szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych