Podsumowanie projektu „Wiem, dlaczego wybieram”

Dnia 29 maja 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja kończąca projekt dotyczący frekwencji wyborczej pt. „Wiem dlaczego wybieram – promocja postaw obywatelskich wśród uczniów” realizowany przez Fundację Innowatorium. Na konferencję zaproszone zostały szkoły, które brały udział w tym projekcie m.in. z Suwałk, Pruszkowa, Piastowa, Radomska, Łap, a także uczniowie Pijarskiego Gimnazjum (Weronika Kunikowska i Justyna Okulczyk) i Pijarskiego Liceum (Mateusz Gawroński, Piotr Parol i Piotr Baleja) oraz nauczycielki Joanna Kucharek i Elżbieta Rutkowska.

W pierwszej części konferencji uczniowie każdej ze szkół krótko zaprezentowali swoje dokonania przygotowując wcześniej prezentację podsumowującą szkolne mini – projekty, a w niej cele i podjęte działania oraz efekty, które wynieśli z uczestnictwa w projekcie. W opinii koordynujących projekt prezentacja naszych szkół była wyróżniająca, a uczniowie zebrali pochwały i brawa.

Po przerwie na kawę, herbatę i słodki poczęstunek odbyła się druga część konferencji, a w niej 3 -godzinne warsztaty dla młodzieży i nauczycieli. Uczniowie wzięli udział w grze symulacyjnej „Wiem dlaczego wybieram”, zabawie edukacyjnej oraz formułowali rady dla kolejnych uczestników jak należy zorganizować dobry projekt.

Natomiast nauczyciele wspólnie podsumowali współpracę z Innowatorium w ramach projektu, wymienili się uwagami i doświadczeniami oraz uczestniczyli w warsztatach edukatorskich. 

Przez cały czas konferencji towarzyszyli uczestnikom prezes Fundacji Innowatorium p. Teodor Sobczak i koordynatorka projektu p. Maria Jurek.

Po konferencji ok. godz. 15.30 wszyscy zostali zaproszeni na obiad do klubu „Harenda”. 

Z udziału w projekcie wynieśliśmy wiele wiedzy i umiejętności, a także satysfakcję, że nasze działania zostały bardzo pozytywnie ocenione, a naszych tegorocznych maturzystów Mateusza Gawrońskiego i Piotra Parola zaproszono do dalszej (już na studiach) współpracy z Fundacją Innowatorium.

Elżbieta Rutkowska