PODZIĘKOWANIA

    Składamy serdeczne podziękowania Ojcom Pijarom, Radzie Pedagogicznej, Rodzicom i Uczniom za zaangażowanie w przedświąteczną zbiórkę charytatywną.

Zebrane w tym czasie artykuły udało nam się przekazać potrzebującym w ramach Szlachetnej Paczki, szpitalnym oddziałom onkologicznym, rodzinom naszych uczniów oraz rodakom w Solecznikach.

    Dziękujemy każdemu, kto przyniósł potrzebne przedmioty, a także tym, którzy pomogli te dary pakować oraz dostarczyć. Takie gesty mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że dzięki naszej pomocy Święta przyniosły radość potrzebującym wsparcia.

   Wierzymy, że ofiarowane dobro wraca, dlatego życzymy wszystkim Dobroczyńcom podobnego doświadczenia ogromu łaski Bożej poprzez innego człowieka.

Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunami