Projekt Erasmus+

  Nauczyciele języka angielskiego Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu nie ustają w dążeniach do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej dla swoich uczniów.
W tym celu przygotowują projekt, który w marcu zostanie przedstawiony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jako nasza propozycja de realizacji w ramach akcji K201.

Akcja ta wspiera działania na rzecz wspólnych inicjatyw między szkołami partnerskimi promujących współpracę
i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Tym razem chcemy współpracować ze szkołami z Rumunii, Turcji
i Włoch organizując  ciekawe spotkania, warsztaty, debaty i wiele innych aktywności, których myśl przewodnia skupia się wokół  odnawiania wartości europejskich na rzecz włączenia społecznego i obywatelstwa demokratycznego. 

 

Agnieszka Bochniak