Przede wszystkim doświadczyć – nowe pomoce naukowe

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Jednym z najlepszych sposobów uczenia się jest doświadczanie, eksperymentowanie, dlatego w naszej szkole pojawiły się nowe pomoce naukowe dla żądnych wiedzy fizyków, chemików i biologów.

Pracownia biologiczna szkoły wzbogaciła się ostatnio w szereg pomocy naukowych, które posłużą do prezentacji  i  wykonywania doświadczeń w ramach lekcji oraz w ramach zajęć koła biologicznego.

Obserwacje mikroskopowe umożliwi nowy mikroskop, który oprócz bardzo dobrych parametrów technicznych, posiada akumulator, co pozwala korzystać  z urządzenia w każdym miejscu, niezależnie od źródła zasilania.

Uzupełniono także zestaw modeli o  tułów człowieka,  model budowy wirusa HIV, modele budowy błony śluzowej oraz model tkanki kostnej. Do wykonywania doświadczeń zakupiono zestaw do elektroforezy , test na poziom glukozy we krwi, test do analizy grup krwi w układzie A,B,0.

Wszystkie te pomoce przyczynią się do lepszego zrozumienia zagadnień w ramach biologii, a także anatomii człowieka – przedmiot ten jako dodatkowy został w tym roku wprowadzony w naszej szkole.

Nowości pomagające  w podniesieniu  atrakcyjności lekcji, skupieniu uwagi uczniów na omawianym temacie, w lepszym zrozumieniu prezentowanego zjawiska i w zapamiętaniu nowo nabytej wiedzy pojawiły się również w pracowni fizycznej.  Stawianie hipotez oraz ich uzasadnianie rozwija i kształci – jest to uczenie przez odkrywanie. Zakupiono m.in. maszynę elektrostatyczną, przyrząd do praw gazowych, zasilacze prądu elektrycznego, pomoce do doświadczeń z elektromagnetyzmu, ławę optyczną, zestaw do mechaniki, przyrządy do demonstrowania zjawiska rozszerzalności liniowej i objętościowej ciał, przyrządy do pomiaru gęstości cieczy.

Pracownia chemiczna wzbogaciła się o szkło laboratoryjne, okulary ochronne dla uczniów, zestawy do doświadczeń uczniowskich.

Teraz nauka powinna być jeszcze bardziej ciekawa, bo bliska doświadczeniu!

p. Agnieszka Maciągowska i p. Jolanta Kosiorek