Przedstawianie „Pastorałka” dla najmłodszych

W tygodniu przedświątecznym odwiedzili uczniów kl. I-III aktorzy Edukacji Teatralnej „Łątka” z Łodzi – państwo Małgorzata i Artur Zajtowie. Zaprezentowali najmłodszym przedstawienie teatralne pt: „Pastorałka” opowiadające historię narodzin Jezusa, ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu oraz przypomnieli postać groźnego Heroda.

Wszyscy z zapałem śpiewali kolędy, wpatrywali się w bajeczną scenografię, piękne stroje aktorów i poruszające się kukiełki, pacynki, figury i burnaki. Po przedstawieniu p. Małgosia przeprowadziła mini warsztaty teatralne, podczas których przypomniała dzieciom nazwy lalek i sposoby ich animacji. Ośmielone życzliwością aktorów zadawały mnóstwo pytań dotyczących różnych trików teatralnych.

Tak prowadzona edukacja w szkole pijarskiej trwa już 8 lat i przynosi widoczne efekty. Nasze dzieci stają się świadomymi odbiorcami sztuki teatralnej, chętnie jeżdżą do teatrów i sami wcielają się w rozmaite role na szkolnej scenie.

Bożena Siekiera