Przegląd Teatrów Pijarskich

Już od piątku w naszych szkołach rusza Przegląd Teatrów Pijarskich. Organizatorami imprezy jest Kuria Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów oraz Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu. Patronat nad Przeglądem potwierdzili między innymi: ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba – Ordynariusz diecezji Łowickiej, o. Józef Matras – Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Szkół Pobożnych, o. Marian Galas – Rektor Kolegium oo. Pijarów w Łowiczu, p. Zdzisław Jaskuła – Dyrektor Teatru Nowego w Łodzi oraz p. Lech Śliwonik – Prezes Głównego Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie. 

Przegląd Teatrów Pijarskich został objęty patronatem medialnym przez następujące media: TVP Łódź, Radio Victoria, Tygodnik Ziemi Łowickiej „Nowy Łowiczanin”, Kwartalnik „SCENA”, Gość Niedzielny, oraz przez portale: lowicz.eu, lowiczanin.info, pijarzy.pl. Gośćmi specjalnymi, którzy wystąpią w roli ekspertów, poprowadzą warsztaty i przedstawią spektakl na zakończenie przeglądu są Małgorzata i Artur Zajt – aktorzy, animatorzy edukacji teatralnej z Łodzi. Swój udział potwierdziło przeszło 150 uczniów ze szkół pijarskich z całej Polski. Razem obejrzymy 11 spektakli spośród których w plebiscycie publiczności wyłoniony zostanie najlepszy spektakl. Wszystkie spektakle są inspirowane hasłem: „Myśląc o przyszłości – odkrywać powołanie”. Zapraszamy do Łowicza!