PRZYSZLI…

Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu 
– a zbawisz siebie i swój dom (DZ 16,31)

    Pijarska wspólnota rodziców zaprosiła na Mszę świętą 20.11.2019 r. do kościoła pijarskiego tych wszystkich, którym na sercu leży dobro rodziny. Kilkadziesiąt par małżeńskich odpowiedziało pozytywnie na to zaproszenie i pojawiło się jeszcze przed  godziną 17.30 w kościele, gdzie podczas modlitwy różańcowej i nowenny do Matki Bożej można było przygotować swe serce do przeżycia Eucharystii.

    Czterech ojców zebranych wokół ołtarza modliło się o łaskę uzdrowienia relacji w małżeństwach, o miłość w rodzinach. Był to wspaniały czas, by podziękować Bogu za otrzymane laski, ale w szczególności też oddać to, co trudne, powierzyć to, co czasami bolesne. Małżonkowie – rodzice uczniów szkół pijarskich, modlili się jedni za drugich, bo na tym polega wspólnota.

Podczas mszy św. nastąpił akt zawierzenia Bogu, a następnie indywidualne błogosławieństwo przybyłych małżonków.

Jezus zna serca każdego z nas, wie czego potrzebujemy. 

K. Sumińska

 

 

 

 Akt zawierzenia

             Panie Jezu Chryste, z Twojej łaski stajemy dziś przed Tobą w pijarskiej wspólnocie rodziców, wiernych Kościoła  Świętego, w obecności Matki Bożej Łaskawej.
Przychodzimy w pokorze, z ufnością, że kochasz nas takich, jakimi jesteśmy.

            Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Sakramenty Święte, za to, że się o nas troszczysz i zawsze jesteś wierny.  Dziękujemy za to, że w Sakramencie małżeństwa zjednoczyłeś dwa serca
– „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało”- Mt 19,5.

 Dziękuję za żonę, którą wybrałem, za męża, którego ramię mnie wspiera. Za naszą miłość, którą w serca wlałeś.

            Dziś przynosimy Ci Panie nasze radości i troski, blaski cienie naszej codzienności. Nasze relacje, spotkanie serca z sercem – w obecności Twojej, wszystko staje się piękne! Ofiarujemy wszystko to, co wydarzyło się w naszym życiu, teraźniejszość i przyszłość, nasze dzieci, naukę i pracę.

            Ty Panie wszystko wiesz! Każde serce jest Ci dokładnie znane, każda rana jest Twoją raną, każde cierpienie Twoim. O  Panie! Dotknij naszych serc, ulecz rany, przewinienia. Uzdrów nasze relacje, wlej w serca miłość, tą, „która wszystko znosi, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie pamięta złego”. Tą „miłość, która we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i która nigdy nie ustaje.” ( 1Kor 13,1-13)

            Panie Jezu Chryste naucz nas żyć Ewangelią, odkryj w nas nasze powołanie, służbę, wolę Twoją Panie. Chroń nas przed złem tego świata, obroń kolebkę, w której rodzi się człowiek.

            Pragniemy modlić się za nasze rodziny. Dziś też  serca nasze obejmują wszystkie  małżeństwa, rodziny pijarskie, nasze siostry i braci  w wierze.

            Błogosław nam Panie, a szczególnie tym, którzy już dłużej iść nie mogą, których serca są poranione, a drogi dalekie od Twoich.  Dotknij  zranień, uzdrów serca Twoją łaską, wlej Światło Ducha Świętego, tak aby stali się „jedno”.

            Bądź uwielbiony Panie Jezu w naszej historii życia, w naszej miłości małżeńskiej, w miłości matki i ojca do dziecka. Bądź uwielbiony w naszych dniach i nocach. 

                                                              Ty Panie wszystko wiesz, TY wiesz, że Cię kocham!