Rekrutacja do Pijarskiego Liceum

Mamy przyjemność poinformować, że uczniowie 3 klas naszego gimnazjum uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

Uzyskane wyniki:

– część humanistyczna –  język polski – 78,2%
– część humanistyczna – historia – 80,2%
– część matematyczno-przyrodnicza – matematyka – 79,9% (najwyższy w wynik w województwie łódzkim wśród szkół publicznych)
– część matematyczno-przyrodnicza – przyroda – 74,7%
– język angielski poziom podstawowy – 85,4%
– język angielski poziom rozszerzony – 68,9%

Cieszymy się, że przeważająca część absolwentów naszego gimnazjum zamierza kontynuować naukę w Pijarskim  Liceum Ogólnokształcącym. Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów kończących gimnazja do podęcia nauki w naszym liceum.

Przypominamy, że 24 i 25 czerwca uczniowie trzecich klas gimnazjów mają możliwość modyfikacji swoich preferencji w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Oferujemy  naukę w jednej z trzech klas:

■ HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Języki obce: J. angielski R i P, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.
Przedmioty rozszerzone oraz ciekawe zajęcia uzupełniające pozwolą studiować kierunki: filologie, dziennikarstwo, prawo, psychologię, socjologię. W ramach zajęć organizowane są wycieczki np.: historia i kultura polskich Kresów (Litwa i Białoruś), Rzym starożytny i barokowy oraz na wykłady na UŁ i UW. Prowadzone będą warsztaty dziennikarskie ze znanym dziennikarzem TVP.

■ BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.
Języki obce: J. angielski R i P, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, biologia, chemia, matematyka.
Przedmioty rozszerzone oraz ciekawe zajęcia uzupełniające pozwolą kontynuować naukę na studiach medycznych oraz przyrodniczych. Wybrane obowiązkowe zajęcia z biologii i chemii będą się odbywały we współpracy z Wydziałami Biologii i Chemii UŁ i Biotechnologii PŁ, w tym w laboratoriach tych uczelni.

■ POLITECHNICZNO-EKONOMICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia.
Języki obce: J. angielski R i P, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, geografia.
Przedmioty rozszerzone oraz ciekawe zajęcia uzupełniające pozwolą studiować w przyszłości nauki ścisłe na kierunkach inżynieryjnych i ekonomicznych.
Klasa będzie współpracowała z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie (wykłady, warsztaty), a także z UW i PŁ.
W klasie II uczniowie decydują czy kontynuują naukę fizyki czy geografii w zakresie rozszerzonym, oraz będą mogli dokonać wyboru dodatkowego dowolnego przedmiotu szkolnego w zakresie rozszerzonym, np. chemia, wos.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres szkola@pijarska.pl

Serdecznie zapraszamy