W związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 410, 492, 595, 642 z póżn. zm.) warunki rekrutacji do Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu uległy zmianom.

Poniżej zamieszczamy zmienione warunki rekrutacji.

Nowy komunikat – pobierz 

Dyrektor Przemysław Jabłoński
Łowicz, dnia 29 kwietnia 2020r.