Remonty w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole wykonano następujące remonty i inwestycje:

– dokończenie remontu wejścia głównego;

– renowacja elewacji szkoły od strony dziedzińca (ok. 1100m2

– dokończenie ułożenia kostki i instalacji odwodnienieniowej na wirydarzu;

– pomalowanie dachu sali gimnastycznej;

– pomalowanie korytarza I p.;

– wykonanie instalacji internetu bezprzewodowego w całej szkole.