Rocznica Pierwszej Komunii

  Ważne wydarzenia z naszego życia zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. Dzieci z klas czwartych w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii świętowały Rocznicę swojej Pierwszej Komunii w niedzielę 26 maja 2019 r.

  Rocznica była dla nich okazją do stawiania sobie pytań, na ile w ciągu tego minionego roku Jezus eucharystyczny był obecny w ich życiu poprzez uczestnictwo we Mszy św., spowiedzi i poprzez przyjmowanie Komunii św. Odpowiedzi na te pytania dzieci szukały w swoich sercach, aby rozbudzić w sobie jeszcze większe pragnienie Boga. Wszystko po to, by z Jezusem eucharystycznym iść nie tylko przez rok, nie tylko przez okres dzieciństwa czy młodości, ale przez całe życie.

   Niech troskliwy Bóg umacnia je w dobrych postanowieniach.

 

Foto: Piotr Żywicki