Rozmowa jako dzieło sztuki – spotkanie z pracownikami Muzeum Narodowego

W ostatnich dniach uczniowie naszych szkół w ramach lekcji historii i języka polskiego odbyli wirtualne wycieczki po Muzeum Narodowym. Wszystko za sprawą wykładów prowadzonych przez pracowników tej instytucji.

Uczniowie zgłębili m.in. tajniki malarstwa historycznego, sztuki Młodej Polski, odkrywali formę wyrazu, jaką jest rzeźba. Na podstawie opinii Zuzi Skomiał można stwierdzić, że takie zajęcia podobały się i stanowiły ciekawe urozmaicenie zdalnej edukacji:
Spojrzenie z innej perspektywy pozwoliło nam lepiej zrozumieć przekaz dzieł oraz ich bogatą symbolikę. Nie jest to dla nas codzienność, dlatego zapamiętamy tę lekcję na długi czas, a zdobytą wiedzę na pewno wykorzystamy.

Dziękujemy Muzeum Narodowemu w Warszawie za inspirowanie sztuką!