Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

   Po okresie wyjątkowo długiego odpoczynku nadszedł czas na pierwszy powakacyjny dzwonek. Pierwszoklasiści pełni niepokoju, jak to będzie, ale również pełni nadziei i otwarci na wielką przygodę w poznawaniu tego, co nowe przekroczyli mury naszej szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 witamy rekordowo dużą ilość pierwszoroczniaków: 2 klasy pierwsze SP oraz 6 klas pierwszych LO!

   Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Świętą o godzinie 16.00. W swojej homilii  wskazując na doniosłą rolę szkoły, która kształci i wychowuje, o. Rektor podkreślił, że w szkole Kalasancjusza również bardzo ważną rolę odgrywa modlitwa. Z niej rodzi się wiara i pobożność. Te z kolei sprzyjają kształtowaniu się w uczniach i nauczycielach właściwych postaw oraz zachowań. Wiadomo, że w szkole decydującą rolę zajmuje przyswajanie wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie i kulturze, niemniej ważną rolę ogrywają ludzkie zachowania, w których nie może zabraknąć słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Przebieg nauczania w klimacie modlitwy sprawia, że szkoła jest zdolna realizować wiele wspaniałych wartości, przez co właściwie przygotowuje młode pokolenie do mądrego uczestniczenia w życiu społeczeństwa.