Rozwijaj teatralne pasje razem z nami

Pijarskie Szkoły otrzymały dotację w wysokości 40 000 zł od Ministra Kultury na realizację projektu teatralnego. Od września bieżącego roku uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania i pasje jako: aktorzy, grupy taneczne, scenografowie, dźwiękowcy, choreografowie w ramach warsztatów teatralnych.

Zapraszamy do naszego liceum wszystkich ósmoklasistów- pasjonatów.