Skąd się wzięło Patrocinium?

     27 listopada w szkołach i parafiach, w których posługują pijarzy, obchodzi się święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza nazywane „Patrocinium”. Tego dnia wspominamy św. Józefa Kalasancjusza, który jest opiekunem dzieci i młodzieży. Nazwa tego corocznego święta pochodzi od łacińskiego słowa patrocinium – które oznacza patronat, opiekę patrona. 27 listopada, to data otworzenia przez Kalasancjusza w 1597 r. pierwszych dwóch bezpłatnych klas dla biednych chłopców przy kościele św. Doroty na Zatybrzu w Rzymie.

o. Marek Barczewski