Specjalne wydanie Naszego Listu

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie Naszego Listu, pisma Szkół Pijarskich Królowej Pokoju w Łowiczu. To ostatnia gazetka przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Jak po wydaniu „specjalnym” można się spodziewać, gazeta ma trafić do rąk „specjalnych” Czytelników. Będą nimi Uczniowie i ich Rodzice, którym chcemy pijarską przedstawić. Być może na jej podstawie niektórzy podejmą ważną życiowo decyzję i do pijarskiej się zapiszą.

W pierwszej części gazetki chcieliśmy podać argumenty, dlaczego warto ofertę naszej szkoły rozważyć. Właśnie w tym czasie trwają nabory i zapisy do szkoły podstawowej, a po złożeniu egzaminu ósmoklasisty swoje decyzje podejmą przyszli licealiści. Może spotkamy się już wkrótce w naszej szkole i razem będziemy działać. To są argumenty „do rozumu” dla Was i dla Waszych Rodziców.

W części drugiej przedstawiamy rok szkolny w pijarskiej. Zobaczcie nasze święta, zwyczaje i tradycje… Opisy przygotowaliśmy, korzystając z materiałów bieżących lub tekstów (wraz z fotografiami), które były wcześniej w NL publikowane. Ostatni rok, jak wszyscy wiemy, jest mało miarodajny dla aktywności naszej społeczności szkolnej. Nie poddajemy się jednak i pomimo trudności działamy. Ta część to argumenty „do serca”. Ta część gazetki odpowiada na pytanie, co tutaj można, oprócz nauki, robić, jeśli do pijarskiej przyjdziecie. A możliwości są wielkie, wystarczy chcieć. W pijarskiej można ROZWIJAĆ własne PASJE!

Wyodrębnioną częścią są wywiady, które w tym numerze poświęcamy finalistkom i laureatkom tegorocznych olimpiad przedmiotowych. Poznajcie nasze koleżanki i zobaczcie na ich przykładach, jak dopracowała się szkoła i jej uczniowie takich sukcesów.

Ostatnia część Naszego Listu to sprawy na „tu i teraz”. Dokumentujemy działalność szkół, publikujemy teksty w ramach rubryk tematycznych, informujemy o sprawach bieżących, ogłaszamy konkurs fotograficzny… Wierzę, że przy tej lekturze nie będziecie się nudzić.

Tyle tytułem wstępu i zachęty. Zapraszam do lektury.

Zuzanna Skomiał
Redaktor naczelna Naszego Listu