Spotkanie licealistów z Przewodniczącym Rady Miejskiej

W dniu 8 kwietnia br. uczniowie klasy II H i III H naszego liceum wzięli udział w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej p. Michałem Trzoską.

Pan Przewodniczący przedstawił uczniom prezentację na temat struktury i działalności samorządu terytorialnego. Zorganizował krótką debatę dotyczącą wad i zalet jednomandatowych okręgów wyborczych.

Uczniowie mieli również do wykonania ćwiczenie, które polegało na przyporządkowaniu zadań samorządu do właściwej jego jednostki, czyli gminy, powiatu lub województwa. Wszyscy chętnie brali udział w zadaniach przygotowanych przez p. Przewodniczącego.Za prawidłowe wykonanie zadań i udział w debacie, uczniowie otrzymali drobne nagrody rzeczowe.

Elżbieta Rutkowska