Spotkanie z Niepodległą

W środę, 7 listopada, miałam przyjemność uczestniczyć w prezentacji projektu edukacyjnego moich rówieśników o nazwie ,,Architekci niepodległej”. Stworzyli oni interaktywne muzeum, które pozwoliło przenieść  się do czasów walki Polski o odzyskanie niepodległości. Twórcy skupili się  na przybliżeniu nam historii  osób bezpośrednio związanych z powrotem wolności do naszego kraju.

Funkcje przewodników pełnili Aleksandra Lasota i Mateusz Wojtasiak, którzy pomogli nam zagłębić się w historię. Pierwszą poznaną przez nas postacią był Ignacy Jan Paderewski – wybitny polski pianista i kompozytor, oprócz tego polityk i działacz niepodległościowy. Odegrana przez kolegów scenka pogłębiła moją wiedzę na jego temat. Dowiedziałam się, że wykorzystywał swoją popularności na Zachodzie i  zbierał fundusze na pomoc ofiarom wojny, w późniejszych czasach został premierem oraz pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Mieliśmy okazję wysłuchać jednego z jego utworów, który zaprezentowała nam Aleksandra Bryła. Następnie udaliśmy się kawałek dalej, gdzie powitał nas słynny matematyk Hugo Steinhaus (Szymon Milczarek) z żoną (Patrycją Mycką). Był on współtwórcą lwowskiej szkoły matematycznej, która w czasach II Rzeczpospolitej zasłynęła na całym świecie. Dzięki jego pomocy przebrnęliśmy przez skomplikowane zadanie matematyczne oraz przeszliśmy pruską granicę bez posiadania koniecznych w tamtych czasach paszportów. Trafiliśmy do kolejnej sali, gdzie mieliśmy szansę zobaczyć odegrany fragment rozmowy Józefa Piłsudskiego z Romanem Dmowskim. Drugi z mężczyzn chciał odzyskać niepodległość dla Polski przez sojusz z Rosją, był głównym ideologiem polskiego nacjonalizmu i współzałożycielem Narodowej Demokracji. Natomiast Józef Piłsudski był przeciwny jednaniu się ze Wschodem. 

W drodze do naszej niepodległości nie pomogły nam zabory, o czym wspomniała Amelia Kutermankiewicz i Milenia Walędzik. Utrudniły one handel, ponieważ w każdym z nich obowiązywała inna moneta.  Dzięki zaprezentowanym scenkom zrozumieliśmy, jak ważne było wprowadzenie jednej i stabilnej waluty. Zajął się tym Władysław Grabski – ekonomista i polityk narodowej demokracji. autor reformy walutowej, która rozwiązała wspomniany przeze mnie problem. Spotkaliśmy się też ze zjawiskiem inflacji, czyli spadkiem wartości pieniądza. 

Ostatnią poznaną postacią był Eugeniusz Kwiatkowski – polityk, minister przemysłu i handlu. Z jego inicjatywy powstał Centralny Ośrodek Przemysłowy, a w Gdyni został wybudowany port i miasto; w znacznym stopniu przyczynił się też do poznania Stalowej Woli. 

    Dzięki temu projektowi mogłam zbliżyć się do mojej ojczyzny i poznać część jej historii. Uważam, że wszyscy zaangażowani  dali z siebie wszystko i włożyli w to naprawdę dużo pracy i wolnego czasu. Nie można zapomnieć też o pomysłodawczyni i opiekunce grupy – pani Karolinie Małeckiej-Wojtasiak. Jestem bardzo wdzięczna, że zostałam zaproszona na ten projekt i organizatorom składam ogromne gratulacje. 

Wiktoria Kazuń, kl. IIIb