Sprzedaż palemek wielkanocnych

Tradycją pijarskich szkół jest robienie palemek wielkanocnych. W wydarzeniu tym uczestniczą rodzice i uczniowie naszych szkół, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują ten symbol powitania i uwielbienia Jezusa Chrystusa.

W czwartkowe popołudnie wspólnota rodziców i uczniów po raz kolejny przygotowała palemki. Nasze „wyroby” sprzedawane przed niedzielnymi mszami rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. 

Cieszy nas to tym bardziej, że dochód z ich sprzedaży, w wysokości 1500 złotych, zostanie przekazany dla potrzebującego ucznia oraz na cele fundacji „Budzik”.