Stypendium Prezesa Rady Ministrów

5 grudnia 2014 roku w budynku wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia przyznawane przez premiera otrzymują co roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych za wysokie wyniki w nauce oraz uczniowie, którzy wykazują wybitne zdolności w danej dziedzinie wiedzy, pod warunkiem, że wyniki osiągane przez nich z innych przedmiotów są co najmniej dobre.

Stypendia, przyznawane już po raz osiemnasty, w tym roku tylko w województwie łódzkim odebrało 233 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów jednej z łódzkich szkół podstawowych, potem zaś każdy ze stypendystów odebrał pamiątkowy dyplom z rąk wojewody – Jolanty Chełmińskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty – Jana Kamińskiego i wiceprezydenta Łodzi – Tomasza Treli. Wyrazili oni swoje uznanie dla zasług i osiągnięć tegorocznych stypendystów. Miałam tę przyjemność znaleźć się wśród uczniów odbierających gratulacji z rąk wojewody, kuratora i wiceprezydenta. Uroczystość organizowana była w tym roku w nieco innej formie niż w latach ubiegłych, gdyż po raz pierwszy wręczenie dyplomów wszystkim stypendystom z województwa łódzkiego miało miejsce w czasie jednej akademii, a nie kilku mniejszych odbywających się w dawnych miastach wojewódzkich. Dlatego też byłam bardzo pozytywnie zaskoczona doskonałą organizacją całego przedsięwzięcia, która niewątpliwie wymagała dużego nakładu pracy. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2580 zł na pewno pomoże mi rozwijać swoje pasje i doskonalić nabyte umiejętności, jednak już samo znalezienie się w gronie 233 najlepszych uczniów w województwie łódzkim jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Dlatego też jestem ogromnie wdzięczna wszystkim tym, którzy przyczynili się do mojego sukcesu – nauczycielom, wychowawcom oraz tym, którzy skutecznie motywowali mnie do nauki. A tych, którzy mają zamiar w przyszłości ubiegać się o stypendium, zachęcam do wytężonej pracy – nie tyle dla samej nagrody pieniężnej, co dla ogromnej satysfakcji i zdobytej wiedzy, których – w przeciwieństwie do rzeczy materialnych – nic nam nie odbierze. 

Sabina Łukawska