Sukces Julii Badłak w Katowicach

        Dnia 12 kwietnia 2019 r. dwie uczennice z klasy IIPE Pijarskiego LO Julia Badłak i Michalina Czerwińska reprezentowały nasze liceum oraz województwo łódzkie w Finale IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a zorganizowany został przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

        W finale tym uczestniczyło 49 najlepszych uczestników konkursu wyłonionych z 10 regionów Polski.

     Tematem przewodnim konkursu był „Podatek dochodowy od osób fizycznych”, natomiast pytania dotyczyły wszystkich podatków oraz Ustawy o doradztwie podatkowym.

       Finał konkursu przebiegał w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Po części testowej komisja konkursowa zakwalifikowała do części ustnej 26 uczniów z najwyższą liczbą punktów, w tym Julię i Michalinę.

       Po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich uczestników części ustnej komisja ustaliła listę 11 laureatów. Ogromną radość sprawiła nam wiadomość, że Julia Badłak znalazła się w tym zaszczytnym gronie zajmując III miejsce w Polsce.

       Za swój sukces otrzymała piękny pamiątkowy dyplom, nagrodę rzeczową oraz nagrodę finansową w kwocie 2 tys. zł., a także indeks na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

                                                                                                      Elżbieta Rutkowska

 

lowicz24.eu