Sukces Justyny Jabłońskiej

W minioną sobotę, tj. 24 stycznia, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, odbył się etap okręgowy LVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Do rywalizacji przystąpiło 40 uczniów, w tym 3 z Pijarskiego LO: Justyna Jabłońska, Mateusz Gawroński i Piotr Parol.

Etap okręgowy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Do części ustnej komisja zakwalifikowała 8 uczestników, wśród których, na znakomitym drugim miejscu, znalazła się Justyna Jabłońska.

„Sportowego” szczęścia zabrakło Mateuszowi Gawrońskiemu i Piotrowi Parolowi, którzy w części pisemnej zajęli ex aequo 9 miejsce i do awansu zabrakło im 1 pkt.

W części ustnej Justyna potwierdziła swoją wiedzę i umiejętności, utrzymała drugie miejsce i w gronie sześciorga uczestników etapu okręgowego, zakwalifikowała się do etapu centralnego olimpiady, który odbędzie się w dniach 14-15 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

Nauczycielem prowadzącym całą trójkę naszych reprezentantów w olimpiadzie jest p. Elżbieta Rutkowska.