Sukces Michała Bursy

Doskonale zaprezentował się Michał Bursa z klasy III humanistycznej Pijarskiego LOKP w etapie okręgowym LIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbył się w dniu 19 stycznia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.   

Rywalizując w gronie 47 uczestników tego etapu Michał zajął I miejsce i zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady, który odbędzie się w dniach 9-10 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

Etap okręgowy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Spośród wszystkich uczestników etapu okręgowego komisja konkursowa do części ustnej zakwalifikowała 10-cioro uczniów, a w końcowej klasyfikacji 8 osób uzyskało awans do etapu centralnego.

Michał Bursa już po części pisemnej zajmował I miejsce z przewagą 3 pkt nad kolejnym uczestnikiem olimpiady. W części pisemnej potwierdził swoją ogromną wiedzę i w końcowej klasyfikacji zwyciężył uzyskując 83% możliwych do uzyskania punktów. 

Bardzo dobrze w tej olimpiadzie wypadł także Piotr Parol z klasy I politechniczno-ekonomicznej Pijarskiego LOKP, który zajął 14 miejsce. Do awansu do części ustnej zabrakło mu tylko 4 pkt. Podkreślić jednak trzeba, że był to pierwszy start Piotrka w tej olimpiadzie.

Nauczycielem prowadzącym obydwu uczniów jest p. Elżbieta Rutkowska