Sukces uczniów pijarskich szkół w Konkursie Wiedzy o Sejmie

W dniu 9 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie RP dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego oraz gminy Głowno.

Organizatorem konkursu było Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu we współpracy z posłem na Sejm RP p. Cezarym Olejniczakiem. Patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu RP p. Ewa Kopacz.

Uczestniczące szkoły reprezentowało po dwóch najlepszych uczniów wyłonionych w etapie szkolnym tego konkursu. Z Pijarskiego Gimnazjum byli to Julia Szymkowicz i Piotr Baleja przygotowani do konkursu przez p. Joannę Kucharek, a z Pijarskiego LO Piotr Parol i Mateusz Gawroński przygotowani przez p. Elżbietę Rutkowską.

Przed rozpoczęciem konkursu, dla jego uczestników, dwie pracownice Wszechnicy Sejmowej przedstawiły interesującą prezentację multimedialną dotyczącą organizacji i działalności Sejmu i Senatu RP.

Po wykładzie uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z 30 pytań, z którym najlepiej poradzili sobie uczniowie pijarskich szkół.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwycięzcą został Piotr Baleja, natomiast  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych obaj nasi uczniowie znaleźli się na dwóch najwyższych miejscach: zwyciężył Piotr Parol, a drugie miejsce zajął Mateusz Gawroński.

Laureaci konkursu otrzymali z rąk posła na Sejm RP p. Cezarego Olejniczaka pamiątkowe dyplomy, książki i nagrody rzeczowe w postaci MP3,  a wszyscy pozostali uczestnicy dyplomy i upominki.

Elżbieta Rutkowska