Świąteczne koncertowanie

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodził i wstali pasterze, bo Pan się im narodził. 

To była piękna noc, noc pełna spokoju, przynosząca wytchnienie, będąca darem odpoczynku dla spracowanych pasterzy, ale naznaczona też czuwaniem i troską. Miała być jedną z wielu, bo powinien nastać po niej kolejny zwykły dzień – kolejny wypas owiec, trud, zmęczone dłonie i może serca. Przecież oni nie wiedzieli, jaka radość stanie się ich udziałem. I nagle ten błogi spokój został przerwany i nic nie było jak dawniej. Ziemię ogarnęła radość. 

Taka radość – zaklęta w nutach, słowach i dźwiękach – stała się również naszą dzięki „pokaźnej”, rozśpiewanej grupce uczniów (przy wsparciu absolwentów), którzy 6 stycznia zaprosili wszystkich do wysłuchania kolęd, pastorałek i innych utworów związanych z Bożym Narodzeniem. Do wysłuchania, jak również wspólnego kolędowania. Ten wieczór pełen niespodzianek (przede wszystkim związanych z interpretacją znanych kolęd), wrażeń (do ostatniej chwili przeżywaliśmy: „jak to będzie”, „czy o wszystkim pomyśleliśmy”) i serdecznej atmosfery stworzyły przede wszystkim dwie uczennice, które wcieliły się w role organizatorek – Anna Kapusta i Małgorzata Karczewska. 

Pokonaliśmy tremę, przerabialiśmy plakat, szukaliśmy drabin, „próbowaliśmy, próbowaliśmy”, troszkę się denerwowaliśmy, ale było warto.