Świetne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Tysiące zapisanych kartek, liczne sprawdziany próbne, nieustanne rozwiązywanie testów, zajęcia dodatkowe, pisanie wypracowań nie na pół strony, a na ¾ , przypominanie: pisz wyraźnie, czytaj polecenia, naucz się wzorów, pochłoń słówka – dziś wiemy, że ten cały trud uczniów, nauczycieli  i rodziców opłacił się i zaowocował świetnym wynikiem ze sprawdzianu szóstoklasisty.

Z części dotyczącej języka polskiego i matematyki uczniowie uzyskali 78,85 %. Znakomicie poradzili sobie z językiem ojczystym – zdobyli 83,9 %, czyli prawie o 13 punktów % lepiej od średniej krajowej. Prawdziwymi pasjonatkami okazały się: Emilia Fudała, Zuzanna Opach oraz Milena Walędzik, które uzyskały 100 % z tej części sprawdzianu.

Nasi uczniowie zdecydowanie mają też zacięcie matematyczne, ponieważ ich znajomość „królowej nauk” oceniono na 73,85% –  prawie aż o 20 punktów % lepiej od średniej krajowej! 100 % z matematyki uzyskali: Aleksandra Bryła, Zuzanna Opach, Szymon Pisarek, Julia Szymańska. Warto podkreślić wynik Zuzi, która z obu części zdobyła 100%.

Szóstoklasiści świetnie radzą sobie także z językiem angielskim. Ich wynik wyniósł 88% – ponownie prześcignęli oni wynik wszystkich uczniów, którzy znają angielski na poziomie 71%. Bezbłędnie tę część sprawdzianu rozwiązały: Agata Baczyńska, Julia Banaszczyk, Aleksandra Lasota, Karolina Kunikowska, Martyna Liberacka, Szymon Pisarek i Julia Szymańska.

Serdecznie gratulujemy naszym zdolnym uczniom i życzymy im, by dalej rozwijali talenty, którymi niewątpliwie zostali obdarowani.