Święto Laikatu Pijarskiego – „Pokochać Kościół”

W dniach 21- 23 października w Licheniu odbyło się Święto Laikatu Pijarskiego pod hasłem „ Pokochać Kościół”. Uczestnikami tego wydarzenia oprócz przedstawicieli innych środowisk pijarskich z całej Polski byli nauczyciele pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu na czele z o. rektorem Markiem Barczewskim oraz panem dyrektorem Przemysławem Jabłońskim. Trzydniowy program zjazdu obejmował między innymi blok konferencyjny, wspólne modlitwy, Eucharystie , a także zabawy integracyjne prowadzone przez ojców pijarów. Był także czas wolny, podczas którego uczestnicy laikatu mogli zwiedzić  Bazylikę Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej – największego obecnie kościoła w Polsce. 

Na zakończenie Święta, świeckim współpracownikom pijarskim zostały wręczone nagrody. Wśród nagrodzonych z Łowicza były dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – pani Bożena Wojciechowska, która otrzymała Dyplom Braterstwa  oraz pani Bożena Siekiera , która otrzymała statuetkę Anioła Szkoły Pijarskiej.

Serdecznie gratulujemy!