Szanse na etap finałowy XXXIV Olimpiady Filozoficznej

Uczniowie Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu biorą udział w wielu olimpiadach ogólnopolskich. Jedną z nich jest Olimpiada Filozoficzna. W tym roku Agata Strugińska, uczennica klasy III HL3 uzyskała bardzo dobre wyniki na etapie okręgowym, który odbył się w Skierniewicach w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa.

Składał się z dwóch części: testu wiedzy i eseju na jeden z trzech podanych tematów. Agata pisała pracę na podstawie cytatu Hegla. Opisywała istotę człowieka, różnorodnie przedstawianą na przestrzeni wieków. Odwoływała się do takich filozofów jak Sokrates, Kartezjusz, Thomas Hobbes, Zygmunt Freud, Jean-Paul Sartre czy Emmanuel Lévinas. Skupiła się na tym, by ukazać człowieka jako istotę myślącą i czującą, zdolną do tworzenia relacji z innymi. Doskonale również poszedł Agacie test wiedzy. Osiągnęła wynik 90/100 punktów i została zarekomendowana do etapu finałowego XXXIV Olimpiady Filozoficznej.

Czekamy więc na werdykt, trzymając za Agatę kciuki.