Szkoła rośnie w siłę!

Szkoło nasza malutka, rośnij duża, okrąglutka…. Całkiem okrąglutka liczba uczniów codziennie przekracza próg pijarskiej. 520 uśmiechniętych pijarzątek żądnych, by zdobywać wiedzę zasiadło 1 września w ławkach. Szczególnie ciepło witamy w pijarskim świecie tych najmłodszych – sześciolatków i siedmiolatków – nad którymi opiekę roztoczyła pani Bożena Wojciechowska i pani Ilona Pięta. Witamy też uczniów pierwszych klas gimnazjum z wychowawczyniami – panią Jolantą Kosiorek i panią Urszulą Mrówką – oraz pierwszych klas liceum rozwijających wszelkie umiejętności pod czujnym, ale pełnym dobroci, okiem pani Magdaleny Latoszewskiej, pani Agnieszki Maciągowskiej i pani Ewy Komuńskiej.

A że pijarzątka potrzebują zainteresowania i troski do grona tych, którzy już dbają o uczniów pijarskich, dołączyli nowi nauczyciele – pani Ilona Pięta, pani Ludwika Frątczak, pani Małgorzata Pełka, ojciec Dominik Bochenek i pan Wojciech Sobolewski.

Wszystkim życzymy, by nie zgubili się w labiryncie szkolnych korytarzy i by byli po prostu szczęśliwi!