Szkoły Pijarskie niosą pomoc potrzebującym

Jednym ze sposobów uczczenia 20-lecia Pijarskich Szkół Królowej Pokoju było podjęcie decyzji przez Dyrekcję – w porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – o przekazaniu 20 tysięcy złotych na cele charytatywne. Podobną „akcję” nasze szkoły przeprowadziły 5 lat temu – wtedy 15 tysięcy trafiło do powodzian.

W tym roku przekazaliśmy fundusze dla kilku osób oraz fundacji. Wsparliśmy p. Katarzynę Cieślak w walce z chorobą nowotworową oraz  Fundację „Gajusz” z Łodzi niosącą pomoc niemowlętom i dzieciom z chorobą nowotworową.

Część kwoty trafiło do Caritasu, który przekaże środki finansowe dla wielodzietnych rodzin pozostających pod opieką organizacji. Pozostałe środki wręczyliśmy rodzinom naszych uczniów.

Mamy nadzieję, że okazana pomoc spowoduje pojawienie się uśmiechu na wielu ludzkich twarzach.

p. Kamila Stępień