Trochę o Olimpiadzie Języka Angielskiego

Komitet Okręgowy 45 Olimpiady Języka Angielskiego, składający się z pracowników  Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przeprowadził kolejny etap olimpiady. Składał się on z dwóch części: pisemnej  oraz ustnej, których poziom trudności przewyższa wymagania, jakie  stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską.

Pierwsza część ( trwająca 2godz 30 min)  składa się z  dwóch  testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania, globalnego testu luk (cloze test) oraz  testu wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.

Uczestnicy, którzy uzyskali ponad 60 punktów z części pisemnej, dostali zaproszenie na część ustną. Ta, z kolei, wymagała znajomości przynajmniej 3 książek literatury brytyjskiej oraz 3 amerykańskiej z listy liczącej 46 pozycji, jak również wiedzy z zakresu historii, geografii, polityki oraz  życia codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zawartych w 96 tematach. 

 Dwoje uczniów naszego liceum: Małgosia Kosiorek (uczennica pani Agnieszki Bochniak)  i Marcin Gołębiewski (uczeń pani Iwony Jóźwiak), którzy wspaniale  napisali test etapu szkolnego, dostali zaproszenie do udziału w etapie okręgowym.

22 stycznia napisali test części pisemnej a uzyskany wynik zakwalifikował ich do znamienitego  grona 14 uczestników etapu ustnego. Ten ostatni odbył się w miniony poniedziałek,  8 lutego.  Obecnie czekamy na wyniki,  ale już teraz, Małgosiu i Marcinie, jesteśmy  bardzo dumni z Waszych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                   Agnieszka Bochniak