Troje uczniów Pijarskiego LO w kolejnym etapie OWoPiŚW

        Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym to choć trudna, ale popularna olimpiada wśród uczniów pijarskiego liceum, którzy od wielu lat chętnie biorą w niej udział. Uczestniczyli i osiągali oni sukcesy nie tylko w etapie okręgowym, ale też w finale centralnym olimpiady, co skutkowało zwolnieniem i otrzymaniem 100% punktów przez uczniów z pisemnego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.                       

       W tym roku szkolnym troje uczniów: Aleksandra Bryła, Martyna Haczykowska i Jan Markowski zakwalifikowało się do etapu okręgowego tej olimpiady. W związku z pandemią Komitet Główny zmienił formułę tegorocznej edycji. Uczniowie na etapie szkolnym  zamiast rozwiązywać test, pisali prace na zaproponowane tematy. Ola i Martyna wybrały temat dotyczący demokracji w mediach społecznościowych, a Janek – demokracji w Unii Europejskiej.  

       Zmiany w regulaminie OWoPiŚW zaszły też na poziomie etapu okręgowego. Tym razem uczniowie przygotowują prace pisemne na tematy związane ze zmiennym programem olimpiady pod hasłem „Polonia i emigracja polska w XX wieku”. Autorzy najlepszych prac zakwalifikują się do etapu ustnego, gdzie będą odpowiadać na trzy wylosowane pytania: z pracy pisemnej, z tematycznego bloku stałego i z tematycznego bloku zmiennego olimpiady.

       Etap ustny odbędzie się 20 lutego za pomocą łączenia się uczniów online z komisją egzaminacyjną olimpiady przez specjalną aplikację.

       Życzymy uzyskania satysfakcjonujących wyników w kolejnych etapach.

                                                                                                                 Elżbieta Rutkowska