Tydzień Noblowski w naszej szkole

W środę 6 września oglądaliśmy na żywo, na lekcji chemii, transmisję ze Sztokholmu z ogłoszenia laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii

Transmisję z Tygodnia Noblowskiego możemy oglądać dzięki Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureatami Nagrody Nobla z dziedziny chemii 2021 zostali Benjamin List i David W.C. MacMillan „za rozwój nowego, precyzyjnego narzędzia konstruowania cząsteczek: katalizy organicznej. Miało to ogromny wpływ na rozwój badań w dziedzinie farmacji i sprawiło, że chemia stała się bardziej ekologiczna” – uzasadnili członkowie komitetu. „Naukowcy od dawna wierzyli, że dostępne są tylko dwa rodzaje katalizatorów: metale i enzymy. Niezależnie od siebie laureaci Nagrody Nobla Benjamin List i David MacMillan opracowali trzeci typ – symetryczną katalizę organiczną”. 

Wczoraj z kolei dowiedzieliśmy się, że Nobel z fizyki trafił do trzech naukowców. Syukuro Manabe i Klaus Hasselmann otrzymali go za fizyczny model klimatu Ziemi i wpływ ludzi na jego zmiany, zaś trzeci tegoroczny noblista – Giorgio Parisi – został doceniony za odkrycie interakcji w układach fizycznych – począwszy od atomów aż po układy planetarne.

CWiD wykonało rzetelną pracę zarówno jeśli chodzi o zorganizowanie transmisji, zaproszenie ekspertów czy przygotowanie scenariuszy lekcji. Zwróciliśmy uwagę, że osoby zaproszone z UW tłumaczą w na prostszy język trudne zagadnienia, tak by wszyscy zrozumieli za co nagrody zostały przyznane. Jest to bardzo dobre.

Uczniowie klas 2HL, 2PM