Udział w uroczystości odebrania dyplomów

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Dnia 7. kwietnia 2017 roku my, czyli wszystkie tegoroczne laureatki kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, udałyśmy się do Łodzi aby odebrać nagrody. Oczywiście razem z nami były nasze kochane nauczycielki, które przygotowały nas do udziału w konkursach: pani Kucharek, pani Bochniak, pani Krawczyk i pani Wiśniewska.

W tym roku tytuł laureata zdobyły cztery uczennice. Wszystkie jesteśmy z tej samej klasy, więc droga szybko minęła nam na rozmowie.

Uroczystość odbywała się w jednej z auli wykładowych w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przybyło na nią bardzo dużo ludzi. Gdy wszyscy w końcu zajęli miejsca, krótkie przemowy honorowych gości oficjalnie rozpoczęły galę. Uroczystość uświetniała obecność wielu ważnych dla edukacji osób, między innymi łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Każdy uczeń, który został wyczytany, wychodził na środek razem ze swoim opiekunem i otrzymywał nagrodę. Czas trochę nam się dłużył, bo uczestnicy byli wywoływani w bardzo wielu kategoriach, ale i tak byłyśmy zainteresowane osiągnięciami naszych rówieśników. Po wszystkim zostaliśmy zaproszeni do holu na poczęstunek. Tam udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie z panem kuratorem. Następnie udałyśmy się w drogę powrotną.

Gala bardzo nam się podobała i cały dzień był pełen pozytywnych emocji. Wszystkie czułyśmy się dumne, że mogłyśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu a nasze wysiłki związane z konkursami zostały nagrodzone.