„Uroczystości beatyfikacyjne prymasa Stefana Wyszyńskiego i siostry Róży Czackiej”

12 września, w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej odbędą się uroczystości beatyfikacyjne prymasa Stefana Wyszyńskiego i siostry Róży Czackiej. W tym jakże ważnym dla każdego Polaka i katolika wydarzeniu weźmie udział delegacja z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu, składająca się z pana dyrektora oraz uczniów naszej placówki.