„Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”

Takie było tegoroczne hasło Światowego Dnia Gleby, obchodzonego w miesiącu grudniu. Ponad 90 proc. żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się ją z płodów rolnych uprawianych w i na glebie. Gleba to także ważny komponent naturalnych ekosystemów lądowych. To również filtr dla środowiska. Zatrzymuje i przekształca zanieczyszczenia naturalne. Tą ważna rolę gleby podkreślono w tegorocznym raporcie FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) – Ta ważna inicjatywa, ma zwrócić uwagę społeczeństwa wszystkich krajów świata na rolę jaką pełni gleba, nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale również dla bezpieczeństwa żywnościowego i dobrobytu każdego mieszkańca Ziemi – mówił w odniesieniu do Światowego Dnia Gleby minister rolnictwa.

Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela geografii, przygotowali parę informacji o różnych rodzajach gleby. Zapraszamy do obejrzenia filmików.