V Formacyjne Spotkanie Laikatu Pijarskiego

W dniach 5-7 października w Niepokalanowie odbyło się V Formacyjne Spotkanie Laikatu Pijarskiego zorganizowanego przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów pod nazwą „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. 

Do Niepokalanowa przyjechali przedstawiciele placówek pijarskich z różnych miast Polski, między innymi z Bolszewa, Krakowa, Elbląga, Poznania, Warszawy oraz Łowicza, reprezentowanego przez liczną grupę nauczycieli naszej szkoły. Podczas tych trzech dni wszyscy mogliśmy wspólnie zgłębiać wiarę w duchu kalasantyńskim, a także wzmacniać  więzi pomiędzy naszymi wspólnotami, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, sukcesami
i troskami. Spędzaliśmy czas na wspólnej modlitwie i wielbieniu Boga, a także dzieliliśmy się przeżywaniem swojego kalasantyńskiego powołania. 

W sobotę wysłuchaliśmy konferencji „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” wygłoszonej przez ojca Marka Barczewskiego, a następnie świadectwa pana Marka Richtera i jego  małżonki. Wieczorem wtapialiśmy się w miłość Jezusa podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. W niedzielę ojciec Marek Kudach w swojej prelekcji opowiedział o duchowej drodze Kalasancjusza. Był też czas na osobistą refleksję i modlitwę, na  rozmowy z  pozostałymi uczestnikami spotkania, a w wolnym czasie osoby chętne udały się z przewodnikiem odkrywać tajemnice  tego świętego miejsca.

V Spotkanie  Laikatu Pijarskiego zakończyło się w niedzielę o godzinie 12:00 po Eucharystii i wspólnym obiedzie.