VI Konkurs Czytelniczy

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu zaprasza wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego do udziału w VI Konkursie Czytelniczym, organizowanym we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.Piłsudskiego w Łodzi,  pt.

„Dylematy życiowe bohaterów literackich – człowiek w obliczu konieczności dokonania wyboru”

Nagrody główne: laptop i tablet!

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu wiedzy na temat treści lektur: William Szekspir „Król Lear”, Fiodor Dostojewski „Łagodna”, Joseph Conrad „Lord Jim”, Maria Dąbrowska „Noce i dnie” oraz napisanie wypracowania.

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę książkową.

Szczegóły i regulamin konkursu w zakładce regulaminy konkursów.