VII Spotkanie Młodych z Biblią w Częstochowie

W dniach od 13 do 14 maja 2014 r. na Jasnej górze odbyło się VII Spotkanie Młodych z Biblią. Spotkanie zorganizowało stowarzyszenie „Civitas Christiana”, które jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Z naszej szkoły wzięli w nim udział: Grzegorz Czajka z klasy I H – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz Justyna Jabłońska z klasy I PE. Towarzyszył im jako opiekun – o. Edward Leśniak SP.  

Spotkanie miało różne formy; wspólnej modlitwy, zwiedzania i poznawania Jasnej Góry, warsztatów biblijnych i wspólnej zabawy przy ognisku. Po konfekcji w Sali Różańcowej przewodnicy oprowadzili nas po Jasnej Górze w miejsca gdzie znajdowały się pamiątki po św. Janie Pawle II. Odwiedziliśmy muzea znajdujące wewnątrz Murów Jasnogórskich. Najważniejszym punktem programu była Msza Święta, której przewodniczył ks. Ryszard Umański  – asystent stowarzyszenia Civitas Christiana w Częstochowie. Poświęcił on „kieszonkowe” Ewangelie, które młodzież otrzyma jako „dar i zadanie”, by Biblia stała się codzienną księgą w ich życiu. Po Mszy św. młodzież poprowadziła modlitwę różańcową z rozważaniami św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy udali się do ośrodka rekolekcyjnego Święta Puszcza w Olsztynie pod Częstochową. Na szczycie Jasnogórskiej Golgoty odśpiewaliśmy majówkę. Do pożnego wieczora trwała zabawa przy ognisku połączona z  pieczeniem kiełbasek. Następnego dnia po porannej Mszy świętej obywały się warsztaty biblijne. Młodzież wraz z opiekunami otrzymała wiele możliwości wzbogacenia swojej wiedzy biblijnej i głębszego poznania tajemnic związanych z Pismem Świętym.  

o. Edward Leśniak SP